Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Εταιρικά Νέα Περισσότερα
Atlantis Design in Google
Newsletter Περισσότερα

GeneticLight @ Blogspot

  • Interactive lighting design
  • Lighting sceneries
  • Stylish Design
  • Accent and display lighting
  • The new and the traditional house
  • The gallery concept
  • Interactive lighting design
 
ΕΡΓΑ » ΚΤΙΡΙΑ » ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑ ΣΚΙΤΣΑ

Ο τρισδιάστατος σχεδιασμός με απλά σκίτσα, στο στάδιο της προμελέτης, αποτελεί μιαν αναγκαιότητα, για την επικοινωνία του σχεδιαστή με τον πελάτη, που έτσι, έχει μια καλή αντίληψη του προς διαμόρφωση χώρου και των προτάσεων που του παρουσιάζονται. Η δυνατότητα της άμεσης επέμβασης στο στάδιο της παρουσίασης και της τροποποίησης των λεπτομερειών, είναι πολύτιμο, γιατί πλέον ο υποψήφιος χρήστης του χώρου, διαμορφώνει και ο ίδιος τις απαιτήσεις του και με τη βοήθεια του αρχιτέκτονα, μπορεί να οδηγηθεί στην ορθότερη -σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις- λύση.

Bioclimatic architecture House buildings Dynamic interior design